продуктово видео

Видео с инструкция за инсталиране на цялостно оборудване на JONCHN

Ръководството за монтаж и пренос на енергия на високоволтова комутационна апаратура, произведена от Wenzhou JONCHN Holding Group, се състои от пет части.Видео демонстрацията е разделена на въведение в сглобяването на шкафа, монтаж на стенна втулка, инсталация на главна и малка шина, предаване на мощност и операция по изключване на захранването на входящия шкаф, предаване на мощност и операция по изключване на захранването на изходящ шкаф.Видео демонстрацията ще бъде по-интуитивна, а техническите спецификации са само за справка.

Видео за производство на разпределителна апаратура JONCHN Group

Видео за промоция на станция за зареждане на електрически превозни средства JONCHN

Видеозапис на премахване и сглобяване, отваряне/затваряне на предпазител на превключвател с предпазител за монтаж на стълб