Видео

Видео на изложбата на руския офис

Видео с инструкция за инсталиране на цялостно оборудване на JONCHN

Видео за производство на разпределителна апаратура JONCHN Group

Видео за промоция на станция за зареждане на електрически превозни средства JONCHN

Видеозапис на премахване и сглобяване, отваряне/затваряне на предпазител на превключвател с предпазител за монтаж на стълб

Видеозапис на отваряне/затваряне на превключвател с предпазител за монтаж на стълб